Vacatures

Op deze pagina staan de beschikbare open vacatures.
Bij interesse, vragen of opmerkingen kan je mailen naar promed@umcg.nl

 

GEZOCHT: STUDENT-LID OPLEIDINGSCOMMISSIE GENEESKUNDE (BACHELOR)

-- For English summary, see below --

Ons Geneeskundeonderwijs heeft de mening van kritische studenten nodig om te blijven verbeteren. De Opleidingscommissie is hiervoor de ideale plek. Ben jij momenteel eerste of tweedejaars Geneeskundestudent die geïnteresseerd in onderwijs en medezeggenschap? Wil jij je actief inzetten voor het verbeteren van ons Geneeskundeonderwijs? Dan is deze functie iets voor jou!

Functiebeschrijving

Als student-lid Bachelor van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) vergader je 1x per maand met de commissie. Het doel van de OCG is het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde. Dit betekent dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar moet zijn in de OCG. Een belangrijke taak van de OCG is bijvoorbeeld het instemmen met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waarin alle regels omtrent het onderwijs zijn vastgelegd. De OCG heeft het recht om gevraagd én ongevraagd adviezen uit te brengen over onderwijskwesties aan het faculteitsbestuur.

Je begint op 1 september en de functie duurt in principe 2 jaar.


De OCG bestaat uit acht leden: vier docenten en vier studenten. Hiervan vertegenwoordigen twee studenten de bachelor en twee studenten de master. Je bent dus, samen met de andere bachelorstudent, hét aanspreekpunt voor de commissie wat betreft het onderwijs in de bachelor.


Je wordt ook lid van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Geneeskunde, ProMed, waar je alles omtrent de ontwikkelingen in het medisch onderwijs bespreekt met de andere student-leden van onderwijscommissies. ProMed vergadert eens in de twee weken op maandag van 20:00-22:00.


Eén van de bachelorstudenten wordt lid van het Bacheloroverleg Geneeskunde (BOG), waarin je direct en op informele basis contact hebt met het bestuur van de bachelor. Tijdens dit overleg, wat eens in de zes weken plaatsvindt, bespreken we aandachtspunten binnen de gehele bachelor en brainstormen we over mogelijke verbeteringen. Ook zal eén student zitting nemen in de commissie profileringsonderwijs, een commissie waar het aanbod van het profileringsonderwijs wordt besproken en geëvalueerd.


Tot slot is er nog deelname aan borrels, onderwijsactiviteiten en de mogelijkheid om mee te gaan naar landelijke onderwijscongressen.

Gelijk solliciteren? Stuur een korte motivatiebrief (max. 1 A4) met cv voor 28 juni 23:59 naar studentocg@rug.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 29 juni.
Meer informatie over de OCG kun je op onze website vinden: https://www.rug.nl/umcg/education/ocggeneeskunde/

Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op met een huidig student-lid van de OCG:


Gerben Horstink (06-50977383 /

g.j.h.horstink@student.rug.nl)


---- English ----

WANTED: STUDENT MEMBER COMMITTEE OF EDUCATION MEDICINE


Our medical education needs the opinion of critical students to keep improving. The Committee of Education (OCG) is the ideal place for this. Are you interested in education and student representation?  Do you want to make effort to improve medical education? If so, this position is perfect for you!


For international students: we want to offer everyone the possibility to participate in a committee. The committee will still function in Dutch, which gives you the chance to get used to speaking Dutch. Please feel free to apply if you want to improve your Dutch communication skills and show us your level of Dutch in your motivational letter and interview!


If you want to apply, send a short motivational letter (max. 1 A4) with cv before June 28th 23:59 to studentocg@rug.nl. The interviews will take place in the week of June 29th.


If you’re interested or want to know more, feel free to contact one of the current student members of the OCG:


Gerben Horstink

+31 650977383

g.j.h.horstink@student.rug.nl

 

©2020 ProMed