JSM%20commissie_edited.jpg

JSM-COMMISSIE

Hi! Wij zijn Amila en Lotte, de student-leden van de nieuwe JSM-commissie en daarmee dit jaar ook lid van ProMed. In januari hebben Christian van de O&O-raad en Joppe, de studentassessor, een inventarisatie rond gestuurd om in kaart te brengen wat de studenten Geneeskunde van het de Junior Scientific Masterclass (JSM) en het MD/PhD-traject vonden. Door onder andere door alle verbeterpunten heeft het faculteitsbestuur besloten om een JSM-commissie op te zetten die het programma gaat vernieuwen.
Wij gaan met onze eigen ervaringen en al deze welkome tips aan de slag om samen met de rest van de commissie het JSM programma te vernieuwen en een boost te geven.