top of page
promove 23'24.jpg

PROMOVE

Progressief Human Movement Sciences, afgekort ProMove, is een overkoepelend medezeggenschaporgaan en zet zich in voor de belangen van alle studenten Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
ProMove bestaat uit studenten van verschillende onderwijscommissies, die eens keer per maand bijeen komen voor een overleg. Tijdens het overleg worden belangrijke onderwijszaken besproken die spelen binnen de opleiding, faculteit en de universiteit. Naast de maandelijkse overleggen, vergadert ProMove ook drie keer per jaar met het managementteam van Bewegingswetenschappen, oftewel het ProBW-overleg.
Naast deze vergaderingen organiseren we samen met ProMed (Geneeskunde) en ProDent (tandheelkunde en mondzorgkunde) de Pro-activiteit.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar promove@umcg.nl. Ook kun je ons op instagram vinden onder: ProMove_umcg.

bottom of page