top of page
OCG '23'24.jpg

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OCG)

Hallo iedereen!

Wij zijn Jolijn, Reyer, Deea en Camilla; wij zijn de vier studentleden van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG).
De OCG bewaakt de kwaliteit van al het medisch onderwijs in zowel de bachelor als de master. Dit doen we met vier docentleden en een medewerker kwaliteitszorg in maandelijkse bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s omtrent ons onderwijs.

Onze taken zijn:
- Advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van het UMCG over tekortkomingen en mogelijke verbeteringen binnen het onderwijs
- Evalueren van het onderwijs door de JV-semesterverslagen te lezen en de door jou ingevuldete enquetes te analyseren en met alle onderwijscoördinatoren te praten
- Jaarlijks instemmen over het beleid van de faculteit, vastgelegd in het Onderwijs- en Examenregeling (OER), en de uitvoering daarvan beoordelen
 

bottom of page