top of page
ocg-promed.png

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OCG)

Hoi! Wij zijn Thijmen, Jason, Camilla en Karlijn en wij zijn de vier student-leden van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG). De OCG bewaakt de kwaliteit van het gehele geneeskunde onderwijs in de bachelor en master. Dit doen we samen met de vier docentleden en een medewerkster kwaliteitszorg met maandelijkse vergaderingen over uiteenlopende thema's over ons onderwijs. Onze taken zijn:
- Advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van het UMCG over tekortkomingen en mogelijke verbeteringen binnen het onderwijs
- Evalueren van het onderwijs door alle JV-semesterverslagen te lezen, door jullie ingevulde enquêtes te analyseren en met alle onderwijscoördinatoren te spreken
- Jaarlijks instemmen met het beleid van de faculteit, opgeschreven in het Onderwijs en Examenregeling (OER), en de wijze beoordelen waarop deze wordt uitgevoerd.

 

We hebben bij ons commissiewerk veel contact met docenten, examinatoren en het faculteitsbestuur. Daarnaast overleggen we veel met de andere studentvertegenwoordigers in ProMed.

 

Heb je vragen voor of over onze commissie? Meer informatie en ons beleidsplan vind je op https://www.rug.nl/umcg/education/ocggeneeskunde/. Klik op de knop hieronder om ons een mail te sturen!

bottom of page