Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)

Wij zijn de vier student-leden van de OCG. De OCG bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in de bachelor en master, dit doen we samen met de vier docentleden. Onze taken zijn:

- Advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van het UMCG over tekortkomingen en mogelijke verbeteringen binnen het onderwijs

- Evalueren van het onderwijs door alle JV-semesterverslagen te lezen, door jullie ingevulde enquêtes te analyseren en met alle onderwijscoördinatoren te spreken

- Jaarlijks instemmen met het beleid van de faculteit, opgeschreven in het Onderwijs en Examenregeling (OER)


Op de foto van links naar rechts:


Gerben is derdejaars student Duurzame Zorg. Hij neemt vanuit de OCG plaats in de commissie voor profileringsonderwijs en Bachelor Overleg Geneeskunde (BOG). Gerben zijn aandacht gaat vooral uit naar toetsing van en communicatie naar studenten. 


Karin is ook derdejaars student en zit in de community Intramurale Zorg. Zij is de vicevoorzitter van de OCG. Samen met Gerben vertegenwoordigt zij de OCG in de BOG. Daarbij zet Karin zich vooral in voor de studeerbaarheid van het onderwijs. 


Cristian zit in het tweede jaar van de master (M2) en is masterlid van de OCG. Naast de opleiding Geneeskunde volgt hij de masteropleiding Privaatrecht, met een bijzondere aandacht voor het gezondheidsrecht. Hij zet zich in voor verbetering van de academische kennisontwikkeling van de student, gerelateerd aan een gedegen en realistische opleidingsorganisatie.


Jeffrey is ook masterlid en zit in M1 na zijn stage wetenschap te hebben afgerond. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en zijn speciale aandacht gaat uit naar een goede coördinatie en organisatie van het onderwijs.


We hebben bij ons commissiewerk veel contact met docenten, examinatoren en het faculteitsbestuur. Daarnaast overleggen we veel met de andere student-vertegenwoordigers in ProMed.


Heb je vragen voor of over onze commissie? Meer informatie en ons beleidsplan vind je op https://www.rug.nl/umcg/education/ocggeneeskunde/. Je kunt ons ook mailen: studentocg@rug.nl.

 

©2020 ProMed

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now