top of page

LANDELIJK

De-geneeskundestudent-300x188.jpg

DE GENEESKUNDESTUDENT

De Geneeskundestudent vertegenwoordigt jouw belangen!

De Geneeskundestudent is dé landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is het opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als zelfstandig en landelijk overlegorgaan van de KNMG. Sinds januari 2015 is De Geneeskundestudent een van de acht federatiepartners van de KNMG en verder is De Geneeskundestudent sinds maart 2015 een zelfstandige vereniging. Als lid van De Geneeskundestudent word je – samen met ruim 17.000 andere leden – vertegenwoordigd door De Geneeskundestudent. Nog geen lid? Klik hier!

Wat wil De Geneeskundestudent?

Het voornaamste doel van De Geneeskundestudent is de belangenbehartiging van geneeskundestudenten in heel Nederland. Dat klinkt mooi, maar wat houdt dat nou eigenlijk in?

2018 belooft een bewogen jaar te worden. Met de invoering van het studievoorschot, gaan geneeskundestudenten er hard op achteruit. Onevenredig hard, vergeleken met andere studenten. De Geneeskundestudent pleit daarom voor een stagevergoeding voor de coschappen. Belangenbehartiging van geneeskundestudenten is in deze politieke discussie van cruciaal belang. Daarnaast komt DG op voor geneeskundestudenten als het gaat om onderwerpen als het dedicated schakeljaarseksuele intimidatieburn-out en onderwijs in lichamelijk onderzoek.  Het doel van De Geneeskundestudent is om jouw belangen, op deze en andere gebieden, zo goed mogelijk te behartigen en je van nieuws en vorderingen op de hoogte te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld via artikelen in Arts in Spe, nieuwsbrieven, de website en natuurlijk via Twitter en Facebook.

Enquête

Ieder jaar krijgen alle leden van De Geneeskundestudent de kans om hun mening te geven over een aantal onderwerpen waar De Geneeskundestudent op dat moment mee bezig is. Door het invullen van de jaarlijkse enquête, die je eind november in je inbox vindt, geef jij je mening over belangrijke onderwerpen binnen de geneeskundeopleiding. Op de uitslagen van deze enquête baseert De Geneeskundestudent zijn standpunten.

Aan de hand van de resultaten worden artikelen geschreven met standpunten gebaseerd op de mening van geneeskundestudenten. Deze artikelen wordt gepubliceerd in bijvoorbeeld Medisch Contact, Arts in Spe en Perspectives on Medical Education. Ook presenteert DG regelmatig resultaten op congressen. Op deze manier wordt de mening van geneeskundestudenten duidelijk uitgedragen naar faculteiten, politiek en media. Je vindt het DG bijvoorbeeld op de Carrièrebeurs van de KNMG en het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs.

Bestuur en organisatie 

Binnen het bestuur van De Geneeskundestudent hebben van elke medische faculteit twee geneeskundestudenten zitting. In totaal bestaat het algemeen bestuur uit zestien leden, waarvan acht vertegenwoordigers en acht portefeuillehouders. De vertegenwoordigers signaleren ontwikkelingen en problemen op de faculteiten, dragen de mening uit van de studenten en koppelen de standpunten van De Geneeskundestudent terug op de faculteit. De portefeuillehouders houden zich bezig met faculteitoverstijgende zaken, zoals stagevergoeding, wachttijden en het Dedicated Schakeljaar. Tevens heeft het studentenplatform een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, commissaris intern en commissaris extern.

IFMSA-logo-768x188.png

IFMSA

IFMSA-NL is een (inter)nationale organisatie van geneeskundestudenten. We dragen bij aan public health door het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en een breed scala aan projecten.

IMS_Logo_Corporate_CMYK_DEF-260x300.jpg

INTERFACULTEIT MEDISCH OVERLEG (IMS)

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) zijn onlangs gefuseerd tot één grote nieuwe organisatie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS).  Het IMS zorgt er op landelijk niveau voor dat er veel communicatie is tussen de faculteiten onderling betreffende medisch onderwijs op zowel bachelor als master niveau. Veel tekortkomingen in alle fases van de studie spelen op landelijk niveau. Daarom is een faculteitsoverstijgende aanpak noodzakelijk om ervoor te zorgen dat grote problemen eventueel gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden.
Meer informatie kan je (nu nog) vinden op:

bottom of page