WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.14.06 (1).jpeg

IFMSA

IFMSA zet zich in om de wereldgezondheid te verbeteren en omvat daarbij alle aspecten van Geneeskunde, zowel internationaal als lokaal. Hierdoor toont IFMSA veel overeenkomsten met de visie van ProMed. Zo is er de IFMSA-commissie SCOME, wat staat voor Standing Committee on Medical Education. Deze commissie heeft hetzelfde doel als ProMed, namelijk het medisch onderwijs verbeteren. SCOME organiseert onder andere Breaking the Silence waarbij men gebarentaalcursus krijgt en het profileringsonderwijs ‘Aches and Pains’. Ook zijn er nog vele andere IFMSA-commissies die indirect te maken hebben met het medisch onderwijs.

Since this year, IFMSA is also part of ProMed. As IFMSA is committed to improving world health, encompassing all aspects of Medicine, both internationally and locally, it has many similarities with ProMed's vision. For example, there is the IFMSA committee SCOME, which stands for Standing Committee on Medical Education. This committee has the same goal as ProMed, which is to improve medical education. SCOME organizes Breaking the Silence, which includes sign language courses and profiling education "Aches and Pains". There are also many other IFMSA committees that are indirectly related to medical education.