top of page
IFMSA 23-24.jpg

IFMSA

IFMSA is een internationale organisatie die een platform biedt aan medisch georiënteerde studenten en hen verenigt in lokale, nationale en internationale initiatieven welke impact hebben op de samenleving, persoonlijke groei stimuleren en bijdragen aan diverse aspecten van global health. 

 

Wij zijn Uyen en Tiberiu en wij zijn dit jaar de Vicevoorzitters intern van IFMSA-Groningen. Dit houdt in dat wij gaan over alle commissies, leden en projecten binnen de organisatie en deze ondersteunen en monitoren. Daarnaast zijn wij het aanspreekpunt voor onze leden en gezien deze voor een groot deel uit internationale studenten bestaan zullen wij ook die vertegenwoordigen bij Promed. 

 

Commissies van IFMSA die aan bod komen bij Promed zijn met name:

  • Standing Committee On Medical Education: denkt mee over het medisch curicculum en organiseert projecten ter aanvulling zoals gebarentaal, praktische vaardigheden en taalbuddies.

  • Green Office Ambassadors: zet zich in voor het verduurzamen van de medische faculteit en vraagt aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering.

  • Twinning Project en Standing Committee on Research and Clinical Exchanges: organiseren uitwisselingen voor medisch studenten met andere landen, waarbij die van SCORCE kliniek of onderzoeksgerelateerd zijn.

 

Daarnaast zijn we ook veel bezig met onderwerpen zoals vluchtelingenzorg en humanitaire crises, diversiteit en inclusiviteit en healthy ageing in het kader van publieke gezondheid.

Voor meer informatie over onze organisatie en projecten verwijzen we je graag door naar de knop hieronder!

bottom of page