top of page
ProDent_edited.jpg

PRODENT

ProDent is een belangenbehartigingsorgaan welke bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen.
Door samen te werken met de studenten die in de verschillende commissies en werkgroepen zitten nemen, staat ProDent sterk. Op deze manier wordt geprobeerd de belangen van de studenten tandheelkunde en mondzorgkunde te behartigen.
Naast het afstemmen van het beleid van de verschillende commissies treedt ProDent op als gesprekspartner van de faculteit wanneer er gesproken wordt over het reilen en zeilen van de opleiding Tandheelkunde en Mondzorgkunde.
Omdat ook de input van de studenten die niet een commissie zitting hebben belangrijk is, hebben de verschillende jaarvertegenwoordigingen via de Vice-Praeses van Archigenes een stem binnen ProDent.
ProDent is te bereiken via het volgende e-mailadres: prodent@umcg.nl

bottom of page