top of page
Afbeelding van WhatsApp op 2024-02-09 om

PRODENT

ProDent is hét belangenbehartigingsorgaan voor de studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Dit betekend dat ProDent zich in zet om het onderwijs te verbeteren. In ProDent zitten studenten die stuk voor stuk een belangrijke rol bekleden binnen de verschillende commissies en werkgroepen rondom het onderwijs. Daarnaast worden de studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde vertegenwoordigd door de Vice-Praeses van Archigenes. De leden van ProDent komen elke maand samen voor overleg, waarin afstemming plaatsvindt, wordt gewerkt aan oplossingen en waarin taken verdeeld worden. Om alles in goede banen te leiden heeft ProDent een voorzitter. Naast het leiden van de ProDent vergaderingen is de voorzitter, samen met de Vice-Praeses, elke maand aanwezig bij het onderwijsoverleg en het kliniekoverleg. Zo wordt alles op alles gezet om het onderwijs voor de studenten te verbeteren.
Wil je meer over ProDent te weten komen? Stuur dan een mail naar prodent@umcg.nl. Ook kun je van alles op de hoogte blijven door ons te volgen via onze Instragram @prodent_umcg.

bottom of page