top of page
oenoraad-promed.png

O&O RAAD

Hoi allemaal,

Met zeven studenten en zeven personeelsleden vanuit het UMCG vormen wij de O&O-raad. Samen vertegenwoordigen wij alle studenten van onze de faculteit en proberen wij ieders studietijd zo voorspoedig mogelijk laten te verlopen.

Als O&O-raad bespreken wij elke week actuele zaken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Eens per maand vergaderen wij met de Raad van Bestuur van het UMCG, waarin wij aan hen advies uitbrengen over beleidsstukken en actualiteiten op de medische faculteit. Een van onze belangrijkste taken is het beoordelen van het Onderwijs en Examen Regelementen (OERen). In deze stukken staat hoe het onderwijs eruit gaat zien voor het volgende studiejaar. Verder vergaderen wij regelmatig met de Opleidingscommissies, ProMove, ProDent en ProMed. In de ProMed vergaderingen zijn onze vertegenwoordigers dit jaar Donna, Femke, Aline en Celina.

Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunnen jullie ons altijd aanspreken of contact opnemen via de knop hieronder.

Bovenste rij v.l.n.r.: Lisa, Donna, Aline, Femke, Celina
Onderste rij v.l.n.r.: Michiel, Elise

bottom of page