O&O RAAD

De O&O-raad bestaat uit zeven student- en zeven personeelsleden. De studenten zijn afkomstig van alle drie de studies die de medische faculteit rijk is: Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. We vergaderen elke week en bespreken dan actuele zaken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Daarnaast geven wij ieder jaar onze visie op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor het nieuwe academisch jaar en hebben hier instemmingsrecht op. Eens per maand hebben we overleg met de Raad van Bestuur van het UMCG. Door veel te vergaderen en te overleggen, onder andere met de Opleidingscommissies en ProMove, ProDent en ProMed, proberen we voor iedere student van de medische faculteit zijn of haar studietijd hier zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunnen jullie ons altijd aanspreken of een mailtje sturen naar OenOraadSF@umcg.nl

Dit jaar zullen Atousa van Beek (vertegenwoordiger bachelor) en Sherilyn Konter (vertegenwoordiger master) zitting nemen in ProMed. 

Hieronder kun je lezen wie welke studie vertegenwoordigd in de raad! 


Bovenste rij, v.l.n.r.: 

Nicole van der Horst (secretaris)

Céline Garnier (voorzitter)

Fadi Mosa (vertegenwoordiger tandheelkunde)

Lotte Klein (vertegenwoordiger research masters)


Onderste rij, v.l.n.r. 

Sherilyn Konter (vertegenwoordiger master geneeskunde)

Atousa van Beek (vertegenwoordiger bachelor geneeskunde)

Roos Duijn (vertegenwoordiger bewegingswetenschappen)