GEZOCHT: STUDENT-LEDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE GENEESKUNDE

Ons Geneeskundeonderwijs heeft de mening van kritische studenten nodig om te blijven verbeteren. De Opleidingscommissie Geneeskunde is hiervoor de ideale plek. Ben jij een gemotiveerde geneeskundestudent die geïnteresseerd is in onderwijs en medezeggenschap? Wil jij je actief inzetten voor het verbeteren van ons Geneeskundeonderwijs? Dan is deze functie iets voor jou!

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) vergadert 1x per maand. Het doel van de OCG is het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde. Dit betekent dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar moet zijn in de OCG. Een belangrijke (wettelijke) taak van de OCG is bijvoorbeeld het instemmen met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waarin alle regels omtrent het onderwijs zijn vastgelegd. De OCG heeft het recht om gevraagd én ongevraagd adviezen uit te brengen over onderwijskwesties aan het faculteitsbestuur. De OCG bestaat uit acht leden: vier docenten en vier studenten. Hiervan vertegenwoordigen twee studenten de bachelor en twee studenten de master.

 

Met ingang van komend studiejaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een nieuw bachelorlid en een nieuw masterlid.

 

Functiebeschrijving

  • Je bent, samen met de andere studentleden, hét aanspreekpunt voor de opleidingscommissie wat betreft het onderwijs in de bachelor of master.

  • Je wordt ook lid van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Geneeskunde, ProMed, waar je alles omtrent de ontwikkelingen in het medisch onderwijs bespreekt met de andere student-leden van onderwijscommissies. ProMed vergadert eens in de twee weken op maandag van 20:00-22:00.

  • Samen met de andere OCG-studentleden neem je deel aan het Bacheloroverleg Geneeskunde (BOG), het Masteroverleg Geneeskunde (MOG), de commissie profileringsonderwijs en/of Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Dit verdeel je onderling met je medestudentleden, afhankelijk van jouw aandachtsgebied binnen de OCG. Tijdens de meetings van de BOG en de MOG heb je direct en op informele basis contact met het bestuur van de bachelor of master. Tijdens dit overleg, wat eens in de drie tot zes weken plaatsvindt, bespreken we aandachtspunten binnen de gehele bachelor of master en brainstormen we over mogelijke verbeteringen.

  • Tot slot is er deelname aan borrels, onderwijsactiviteiten en de mogelijkheid om mee te gaan naar landelijke onderwijscongressen.

 

Functie-eisen

  • Je wilt actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en je ervaring binnen de medezeggenschap vergroten (geen eerdere ervaring vereist).

  • Je vindt het leuk in teamverband hieraan te werken, neemt initiatief en bent communicatief vaardig.

  • Je kunt input over actuele zaken binnen de opleiding vanuit studenten vertalen naar relevante punten voor de OCG en vice versa, en doet dit met tact op een heldere manier en het juiste moment.

  • Je zit in studiejaar 2022-2023 in de bachelor of master geneeskunde, en bent beschikbaar om minimaal 1x per maand de OCG-vergadering bij te wonen.

 

Je begint per september 2022 (voor het masterlid: i.o. per 1 november) en de functie duurt in principe 2 jaar. De functie kost ongeveer 8-10 uur per maand en er staat een vergoeding tegenover. Gezien de huidige samenstelling worden bachelorstudenten die de Engelstalige/internationale stroming volgen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Heb jij interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief (max. 1 A4) met cv voor 6 mei 2022 23:59 naar studentocg@rug.nl. De sollicitatiegesprekken zullen eind mei of begin juni 2022 plaatsvinden. Meer informatie over de OCG kun je op onze website vinden: https://www.rug.nl/umcg/education/ocggeneeskunde/

Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op via studentocg@rug.nl.

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet!


Namens de studentenfractie van de OCG,

 

Thijmen Bergwerff

Esther Evers

Karlijn Geessink

Ellen de Heer