top of page

GEZOCHT: STUDENT-LEDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE GENEESKUNDE

Ons Geneeskundeonderwijs heeft de mening van kritische studenten nodig om te blijven verbeteren. De Opleidingscommissie is hiervoor de ideale plek. Ben jij een gemotiveerde geneeskundestudent die geïnteresseerd is in onderwijs en medezeggenschap? Wil jij actief bijdragen aan het verbeteren van ons Geneeskundeonderijs? Dan is deze functie iets voor jou!

 

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)

 

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) vergadert 1x per maand met als doel om de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde te verbeteren. Dit betekent dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft wordt besproken in de OCG. Een belangrijke taak van de OCG is bijvoorbeeld het instemmen met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waarin alle regels omtrent het onderwijs zijn vastgelegd. Tevens geeft de OCG gevraagd én ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur over zaken binnen het onderwijs. De OCG bestaat uit acht leden: vier docenten en vier studenten. Hiervan vertegenwoordigen twee studenten de bachelor en twee studenten de master. Met ingang van studiejaar 2023-24 zijn wij op zoek naar een nieuw bachelorlid.

 

Functiebeschrijving

 

  • Samen met drie andere studentleden ben jij hét aanspreekpunt voor de commissie wat betreft het onderwijs.

  • Je wordt ook lid van ProMed, het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Geneeskunde. Dit orgaan is betrokken bij de ontwikkelingen in het medisch onderwijs en bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit diverse onderwijsgerelateerde commissies. ProMed vergadering vinden eens in de twee weken plaats op maandag van 20:00-22:00.

  • Samen met het ander bachelorlid van de OCG  neem je deel aan de Bacheloroverleg Geneeskunde (BOG), de commissie profileringsonderwijs en Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Dit verdeel je onderling met je medestudentleden, afhankelijk van jouw aandachtsgebied binnen de OCG. Tijdens de BOG heb je direct en op informele basis contact met het bestuur van de bachelor, waarbij aandachtspunten binnen de gehele bacheloropleiding worden besproken. De vergaderingen vinden eens in de drie tot zes weken plaats. Binnen de commissie profileringsonderwijs wordt het aanbod van het profileringsonderwijs wordt besproken en geëvalueerd.

  • Tot slot is er deelname aan borrels, onderwijsactiviteiten en de mogelijkheid om mee te gaan naar landelijke onderwijscongressen.

 

Functie-eisen:

  • Je wilt graag actief meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

  • Je wilt graag ervaring opdoen binnen de medezeggenschap.

  • Je werkt graag in teamverband, neemt initiatief en bent communicatief vaardig.

  • Je kunt de OCG input geven over de mening van bachelor studenten betreffende actuele zaken binnen het onderwijs en de activiteiten van de OCG door communiceren naar studenten. Dit doe je op een respectvolle en adequate manier en op de juiste momenten.

  • Je bent in het studiejaar 2023-2024 bachelorstudent en minimaal 1x per maand beschikbaar voor de OCG vergadering en 2x per maand op maandagavond voor de ProMed vergaderingen.

  • Je begrijpt Nederlands goed genoeg om actief deel te nemen aan vergaderingen en om formele documenten, zoals de OER, kritisch te beoordelen.

 

De functie duurt in principe 2 jaar en je kunt verwachten dat je minimaal 8-10 uur per maand aan deze rol besteedt, waarvoor je een financiële vergoeding ontvangt.

 

Heb jij interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief (maximaal 1 A4) en CV naar studentocg@rug.nl voor 30 September 23:59. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van Oktober.

 

Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op via studentocg@rug.nl

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet!


Namens de studentenfractie van de OCG,

 

Deea - bachelorlid

Jolijn Straatsma - masterlid

Camilla van der Hoef - masterlid

bottom of page