top of page

GEZOCHT: STUDENT-LEDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE GENEESKUNDE

Ons Geneeskundeonderwijs heeft de mening van kritische studenten nodig om te blijven verbeteren. De Opleidingscommissie Geneeskunde is hiervoor de ideale plek. Ben jij een gemotiveerde geneeskundestudent die geïnteresseerd is in onderwijs en medezeggenschap? Wil jij je actief inzetten voor het verbeteren van ons Geneeskundeonderwijs? Dan is deze functie iets voor jou!

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG)
De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) vergadert 1x per maand. Het doel van de OCG is het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde. Dit betekent dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar moet zijn in de OCG. Een belangrijke (wettelijke) taak van de OCG is bijvoorbeeld het instemmen met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waarin alle regels omtrent het onderwijs zijn vastgelegd. De OCG heeft het recht om gevraagd én ongevraagd adviezen uit te brengen over onderwijskwesties aan het faculteitsbestuur. De OCG bestaat uit acht leden: vier docenten en vier studenten. Hiervan vertegenwoordigen twee studenten de bachelor en twee studenten de master.

Voor de masterfunctie zijn we op zoek naar een nieuw lid per volgend studiejaar (2023-2024).

Functiebeschrijving

  • Je bent, samen met de andere studentleden, hét aanspreekpunt voor de opleidingscommissie wat betreft het onderwijs in de bachelor of master.

  • Je wordt ook lid van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Geneeskunde, ProMed, waar je alles omtrent de ontwikkelingen in het medisch onderwijs bespreekt met de andere student-leden van onderwijscommissies. ProMed vergadert eens in de twee weken op maandag van 20:00-22:00.

  • Samen met de andere OCG-studentleden neem je deel aan het Masteroverleg Geneeskunde (MOG), de commissie profileringsonderwijs en/of Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS). Dit verdeel je onderling met je medestudentleden, afhankelijk van jouw aandachtsgebied binnen de OCG. Tijdens de meetings van de MOG heb je direct en op informele basis contact met het bestuur van de master. Tijdens dit overleg, wat eens in de zes weken plaatsvindt, bespreken we aandachtspunten binnen de gehele master en brainstormen we over mogelijke verbeteringen.

  • Tot slot is er deelname aan borrels, onderwijsactiviteiten en de mogelijkheid om mee te gaan naar landelijke onderwijscongressen.

 

Functie-eisen

  • Je wilt actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en je ervaring binnen de medezeggenschap vergroten (geen eerdere ervaring vereist).

  • Je vindt het leuk in teamverband hieraan te werken, neemt initiatief en bent communicatief vaardig.

  • Je kunt input over actuele zaken binnen de opleiding vanuit studenten vertalen naar relevante punten voor de OCG en vice versa, en doet dit met tact op een heldere manier en het juiste moment.

  • Je bent in het studiejaar 2023-2024 masterstudent en minimaal 1x per maand beschikbaar voor de OCG vergadering en 2x per maand op de maandagavond voor de ProMed vergaderingen. Het is mogelijk om de vergaderingen online bij te wonen indien je voor M2 buiten Groningen woont.

 

De functie duurt in principe 2 jaar. De functie kost ongeveer 8-10 uur per maand en er staat een vergoeding tegenover.

Heb jij interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief (max. 1 A4) met cv voor 4 maart 2023 naar studentocg@rug.nl. De sollicitatiegesprekken zullen eind maart of begin april 2023 plaatsvinden. Meer informatie over de OCG kun je op onze website vinden:

https://www.rug.nl/umcg/education/geneeskunde/infoexternen/ocggeneeskunde/


Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op via studentocg@rug.nl.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Namens de studentenfractie van de OCG,

Thijmen Bergwerff
Jason Chan
Karlijn Geessink
Camilla van der Hoef

bottom of page