GEZOCHT: STUDENT-LID OPLEIDINGSCOMMISSIE GENEESKUNDE

(BACHELOR)

Ons Geneeskundeonderwijs heeft de mening van kritische studenten nodig om te blijven verbeteren. De Opleidingscommissie is hiervoor de ideale plek. Ben jij de gemotiveerde geneeskundestudent die geïnteresseerd is in onderwijs en medezeggenschap? Wil jij je actief inzetten voor het verbeteren van ons Geneeskundeonderwijs? Dan is deze functie iets voor jou!

Functiebeschrijving

Als student-lid van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) vergader je 1x per maand met de commissie. Het doel van de OCG is het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding Geneeskunde. Dit betekent dat alles wat met de kwaliteit van de opleiding te maken heeft, bespreekbaar moet zijn in de OCG. Een belangrijke taak van de OCG is bijvoorbeeld het instemmen met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waarin alle regels omtrent het onderwijs zijn vastgelegd. De OCG heeft het recht om gevraagd én ongevraagd adviezen uit te brengen over onderwijskwesties aan het faculteitsbestuur.

Je begint op 1 september en de functie duurt in principe 2 jaar.

De OCG bestaat uit acht leden: vier docenten en vier studenten. Hiervan vertegenwoordigen twee studenten de bachelor en twee studenten de master. Je bent dus, samen met de andere studentleden, hét aanspreekpunt voor de commissie wat betreft het onderwijs in de bachelor of master.

Je wordt ook lid van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Geneeskunde, ProMed, waar je alles omtrent de ontwikkelingen in het medisch onderwijs bespreekt met de andere student-leden van onderwijscommissies. ProMed vergadert eens in de twee weken op maandag van 20:00-22:00.

Samen met de andere studentleden word je lid van het Bacheloroverleg Geneeskunde (BOG), de commissie profileringsonderwijs of Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS).

Tijdens de meetings van de BOG heb je direct en op informele basis contact met het bestuur van de bachelor. Tijdens dit overleg, dat ongeveer eens in de 4 weken plaatsvindt, bespreken we aandachtspunten binnen de gehele bachelor en brainstormen we over mogelijke verbeteringen.

Binnen de commissie profileringsonderwijs wordt het aanbod van het profileringsonderwijs wordt besproken en geëvalueerd.


Tot slot is er nog deelname aan borrels, onderwijsactiviteiten en de mogelijkheid om mee te gaan naar landelijke onderwijscongressen.

Heb jij interesse? Stuur dan een korte motivatiebrief (max. 1 A4) met cv voor 25 september 23:59 naar studentocg@rug.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 september.
Meer informatie over de OCG kun je op onze website vinden: https://www.rug.nl/umcg/education/ocggeneeskunde/

Als je meer wilt weten of geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op via studentocg@rug.nl.


Namens de studentenfractie van de OCG,


Ellen de Heer

Karlijn Geessink

Esther Evers

Tess Oude Elferink