Opleidingscommissie Geneeskunde

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) heeft de belangrijke taak om de kwaliteit van het gehele onderwijs (Bachelor & Master) te bewaken en hierover gevraagde en ongevraagde adviezen te geven aan de Raad van Bestuur van het UMCG. Het is een wettelijk ingesteld orgaan dat bestaat uit een gelijk aantal docenten en studenten, een voorzitter, een secretaris en een onderwijskundige, die allen nauw bij het onderwijs betrokken zijn.

Als OCG houden wij ons bezig met de onderwijsevaluaties en pakken hier met name de overkoepelende problemen uit. Tevens geeft de OCG adviezen over tekortkomingen en mogelijke verbeteringen aan de Raad van Bestuur. Onderwerpen die de agenda passeren zijn bijvoorbeeld: het nieuwe curriculum G2020 (zowel de evaluatie van de bachelor als de invoering van de nieuwe master G2020), de kwaliteit van het Engels, de wachttijden voor coassistenten en het dedicated schakeljaar. Bovendien beoordelen wij jaarlijks het Onderwijs en Examen Reglement (OER).

De OCG vergadert één keer per maand met de personeelsfractie en heeft daarnaast ook zitting in ProMed. Hier vergaderen we met studenten uit de andere medezeggenschapsorganen.

Wij zijn bereikbaar via studentocg@gmail.com

Kortom: De opleidingscommissie (OC) is dé plek waar studenten invloed op hun opleiding kunnen uitoefenen en samen met docenten kunnen meedenken over verbetering van kwaliteit en inhoud van het onderwijs.

Van links naar rechts:

Neda Ansari – Iwan van der Horst – Noor Pröpper – Susan Quinten – Jaap de Vries (voorzitter) – Götz Wietasch – Kiki Nierop – Sonja van Ogtrop – Barbara Slothouber

 


ENGLISH

The education committee (OCG- Opleidingscommissie Geneeskunde) has the important task to guard the quality of the entire medicine course (Bachelor and Master) and provide the Board of Directors of the UMCG with solicited and unsolicited advise. The OCG is a statutory organ that consists of an equal number of teachers and students, a chairman, a secretary and an educational expert.

As the OCG we discuss different education evaluations and pick out the overarching problems. The OCG also provides the Board of Directors of the UMCG with advice concerning potential improvements. Topics on our agenda are for example: the new curriculum G2020 (both the evaluation of the bachelor and the introduction of the new master G2020), the quality of the English language in the courses, the delay to the master and the dedicated transition year. Furthermore we evaluate the Examination Regulation (OER) every year.

The OCG has a meeting once a month. The students of our committee also take part in ProMed. Here we meet with other students from other representative bodies.

We can be contacted by mailing studentocg@gmail.com