Onderwijs- en Onderzoeksraad (O&O-raad)

De Onderwijs- en Onderzoeksraad is de opvolger van de Faculteitsraad. In vergelijking met de Faculteitsraad heeft de O&O-raad iets minder taken. De taken van de O&O-raad staan omschreven in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De O&O-raad bestaat uit zeven studentleden en zeven personeelsleden.
Zowel de personeelsleden als de studentleden worden verkozen. De personeelsleden worden verkozen vanuit de Ondernemingsraad (OR, de medezeggenschapsraad voor medewerkers van het UMCG). De studentleden worden verkozen bij de jaarlijkse facultaire verkiezingen in mei. De studenten zijn afkomstig van alle drie de studies van de medische faculteit: Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen.

Maandelijks vergadert de O&O raad vier keer: éénmaal met de O&O-raad (personeelsfractie en studentenfracie), éénmaal met de Raad van Bestuur van het UMCG (RvB), eenmaal met de studentenfractie en eenmaal met de commissie (gesplitst in de commissie onderwijs en de commissie onderzoek). De O&O-raadvergaderingen en de vergaderingen met de RvB zijn openbaar, met uitzondering van agendapunten die vertrouwelijk zijn. Daarnaast geeft de O&O-raad ook gevraagd én ongevraagd advies aan meerdere organen.

In de vergaderingen worden actuele zaken besproken die spelen op de faculteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan de afschaffing van de P-in-2 regel bij Bewegingswetenschappen, de verdere ontwikkeling van G2020 bij geneeskunde of de ontwikkelingen binnen het CTM bij tandheelkunde. Daarnaast hebben wij instemmingsrecht op de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Wij zijn bereikbaar via: oenoraadsf@med.umcg.nl.

De O&O-commissieleden 2017-2018 zijn:

  • Voorzitter: Audrey van Erp (THK)
  • Secretaris: Reinier Alberts (GNK)
  • Promotie & Communicatie: Thomas van Vliet (GNK)
  • Beweginswetenschappen bachelor & master: Juliëtte van Beek (BW)
  • Tandheelkunde bachelor & master: Jorn van der Schaar (THK)
  • Geneeskunde bachelor & Internationalisering: Lennard Pierey (GNK)
  • Geneeskunde master: Ilse Siewers (GNK)

Vanuit de O&O-raad nemen Reinier, Thomas, Ilse & Lennard plaats in ProMed.

 

(V.l.n.r. : Thomas, Jorn, Ilse, Juliëtte, Audrey, Lennard & Reinier)

 


ENGLISH

The O&O-council is the faculty council of the UMCG. The council consists of seven students and seven UMCG staff members, that are all involved in education and/or research. The student members are all studying one of the three studies of the medical faculty: Medicine, Dentistry or Movement Sciences. We have weekly meetings in which we discuss all the current affairs that exist within the medical faculty. Once every month we also have a meeting with the board of the UMCG.

You can reach us at the following email address: oenoraadsf@med.umcg.nl.

This year Lennard Pierey, Ilse Siewers, Reinier Alberts & Thomas van Vliet represent the O&O-raad in ProMed.
Bijschrift bij foto