Masterraad

Masterraad

De Masterraad is onderdeel van de M.F.V. Panacea. Deze raad vertegenwoordigt alle studenten in de masterfase met in het bijzonder de M1-studenten. Bij ons kunnen studenten terecht met al hun vragen, ideeën of klachten over de masterfase.

De onderwijscommissie binnen de Masterraad evalueert het onderwijs in het Klinisch Trainingscentrum (KTC) en tijdens de klinische stages. Op landelijk niveau overleggen zij met coassistenten van de andere faculteiten in het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA). Verder wonen zij de vergaderingen van ProMed en diverse andere overleggen bij.

Naast de evaluatie van onderwijs organiseert de Masterraad diverse cursussen en twee keer per jaar een oriëntatieavond voor de coschappen in het tweede jaar van de master. Ook worden regelmatig co-borrels georganiseerd om de tentamenweek of een stage in de kliniek gezamenlijk af te sluiten. Verder brengt de PR-commissie vier keer per jaar een nieuwsbrief uit voor de nodige informatie en het leesplezier.

Namens de Masterraad zit altijd een student uit de onderwijscommissie bij de ProMed-vergaderingen.

Op dit moment is dat Noor Jöbsis.