M.F.V. Panacea

M.F.V. Panacea.

De M.F.V. Panacea is de studievereniging voor Groningse geneeskundestudenten en kan voor hen veel betekenen op het gebied van onderwijs. De vele onderwijscommissies evalueren het onderwijs in zowel de bachelor als de master en zorgen zo voor een koppeling tussen student en docent. Bovendien worden er onderwijsactiviteiten georganiseerd, waar een andere kant van onze toekomstige carrière wordt belicht. Vanuit de M.F.V. Panacea nemen de Commissaris Onderwijs en de Commissaris Master en Carrière deel aan ProMed.

De Commissaris Onderwijs vertegenwoordigt in ProMed de JV’s en YRs van de M.F.V. Panacea, waardoor alle gremia in ProMed op de hoogte gehouden worden van alles wat er zich onder de studenten en binnen de M.F.V. Panacea afspeelt. Mochten er zich problemen voordoen die te ver van de JV’s en YRs afstaat, wordt ProMed ingeschakeld. Zo kunnen problemen op alle verschillende niveaus een weg vinden. De Commissaris Master en Carrière vertegenwoordigt de masterstudenten en -commissies van de M.F.V. Panacea binnen ProMed.

ProMed hecht grote waarde aan de aanwezigheid van de Commissaris Onderwijs en de Commissaris Master en Carrière tijdens de vergaderingen. Zij staan via de JV’s en YRs en via de mastercommissies dichtbij de studenten en kunnen op deze manier zowel de bachelor- als de masterstudenten vertegenwoordigen binnen ProMed.

In 2018 is Sonja van Ogtrop de Commissaris Onderwijs en Julia van Brunschot de Commissaris Master en Carrière van de M.F.V. Panacea. Zij nemen vanuit de M.F.V. Panacea deel aan de vergaderingen van ProMed.

 

Voor meer informatie over de M.F.V. Panacea kijk op www.panacea.nl


ENGLISH

The M.F.A. Panacea is the study association for medical students in Groningen and can mean a lot for them concerning education. The many educational committees evaluate the education provided in the bachelor phase and the master phase and this way they facilitate a connection between the students and professors. In addition, educational activities are organized to highlight different sides of our future career. The Educational Commissioner and the Master and Career Commissioner represent the M.F.A. Panacea within ProMed.

The Educational Commissioner of the M.F.A. Panacea represents the JV’s and YRs of the M.F.A. Panacea in ProMed, to keep all educational representatives in ProMed updated on the opinion of the M.F.A. Panacea and all medical students. If problems arise which are too far removed from the JV’s and YRs, ProMed is consulted. This way, problems can be resolved on different levels. The Master and Career Commissioner of the M.F.A. Panacea represents the master students and committees within ProMed.

ProMed attaches great importance to the presence of the Educational Commissioner and the Master and Career Commissioner at their meetings. They are very close to students through the JV’s, YRs and master committees and are able to represent the bachelor students as well as the master students within ProMed this way.

In 2018, Sonja van Ogtrop is the Educational Commissioner and Julia van Brunschot is the Master and Career Commissioner of the M.F.A. Panacea.

For more information, check www.panacea.nl!