Interfacultair Medisch Studentenoverleg

IMS

Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) en Stichting Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) zijn onlangs gefuseerd tot één grote nieuwe organisatie: het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS).  Het IMS zorgt er op landelijk niveau voor dat er veel communicatie is tussen de faculteiten onderling betreffende medisch onderwijs op zowel bachelor als master niveau. Veel tekortkomingen in alle fases van de studie spelen op landelijk niveau. Daarom is een faculteitsoverstijgende aanpak noodzakelijk om ervoor te zorgen dat grote problemen eventueel gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden.

Meer informatie kan je (nu nog) vinden op:

www.lmso.nl

En op:

www.loca.nu