Jaarvertegenwoordiging

Jaarvertegenwoordiging

De Jaarvertegenwoordigingen zijn onderdeel van de M.F.V. Panacea. Per jaarlaag bestaan er twee vertegenwoordigingen, zowel een Nederlandse (de Jaarvertegenwoordiging) als een Engelse (de Year Representation). Studenten in de bachelorfase kunnen met al hun vragen, opmerkingen en klachten bij deze commissies terecht.

De JV’s en YRs worden in ProMed vertegenwoordigd door de Commissaris Onderwijs van de M.F.V. Panacea (COP). Via de COP wordt ProMed dus op de hoogte gehouden van alles wat er zich onder de studenten en binnen de M.F.V. Panacea afspeelt. De JV’s en YRs organiseren onderwijsactiviteiten, maar houden zich ook bezig met evalueren en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij worden colleges, docenten, leerstof en tentamens beoordeeld. Mochten er zich problemen voordoen, zullen de JV’s en YRs eerst in samenwerking met de COP zoeken naar een oplossing. ProMed wordt ingeschakeld als dit niet lukt of als de problematiek te ver van de JV’s, YRs en Panacea af staat.

In 2017 is Koen Brummel de Commissaris Onderwijs der M.F.V. Panacea.

Jaarvertegenwoordiging 1 (JV1) (jv1@panacea.nl)

Leden

Gerben Horstink, Carlien Hageman, Dylan Babtist, Marloes Dibbits, Bente Jongejans, Mehdi Kadi-Haja, Maaike van Leunen, Eline Koops, Kobus Bekker, Maaike Hoekstra.

Jaarvertegenwoordiging 2 (JV2) (jv2@panacea.nl)

Leden

Esmee Hogervorst, Bram van Noort, Heda Esmati, Isabelle Muhonen, Laura Dijk, Lianne Sijbring, Loes Overeem, Roos Ruijters, Sjoerd Spijkerboer, Erik Luijks.

Jaarvertegenwoordiging 3 (JV3) (jv3@panacea.nl)

Leden

Neda Ansari, Otis van Varsseveld, Mirjam Boers, Mathilde Tjepkema, Marloes de Jonge, Joost van Dobbenburgh, Jeffrey van Son, Anne-Wikke Verbaan.


ENGLISH

The Year Representations are part of the M.F.A. Panacea. Every year knows two representations, Dutch (the Jaarvertegenwoordiging, JV) as well as English (the Year Representation, YR). Students in their Bachelor’s can go to these committees with all their questions, comments and complaints.

In ProMed, the JV’s and YRs are represented by the Educational Commissioner of the M.F.A. Panacea (COP). This way, all educational representatives in ProMed keep being updated on the opinion of the M.F.A. Panacea and all medical students by the COP. The JV’s and YRs organize educational activities and evaluate and improve the quality of the education. This evaluation includes the assessment of lectures, teachers, study material and exams. If problems arise, the JV’s and YRs will firstly seek for a solution together with the COP. ProMed is consulted if a solution can’t be found or if problems are too far removed from the JV’s, YRs and the M.F.A. Panacea.

In 2017, Koen Brummel is the Educational Commissioner of the M.F.A. Panacea.