Student-Lid Raad van Bestuur

Student-lid Raad van Bestuur

Als student-lid van de Raad van Bestuur doe je veel verschillende dingen, maar de belangrijkste taak is om namens de studenten van de faculteit medische wetenschappen – Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen – studentenbelangen te behartigen, vooral voor de raad van bestuur.

Wekelijks sluit het adviserend student-lid aan bij in het Overleg van Onderwijs en Onderzoek (OVOO), waar onder andere de decaan aan deelneemt. De decaan is lid van de Raad van Bestuur en eindverantwoordelijke voor al het onderzoek en onderwijs dat binnen het UMCG plaatsvindt.

Deze student is naast lid van ProMed, lid van het overkoepelende medezeggenschapsorganen ProDent van Tandheelkunde en ProMove van bewegingswetenschappen.

Daarnaast neemt de Studentadviseur zitting in benoemingsadvies commissies (BACs) verantwoordelijk voor het voordragen van kandidaten voor de functie van hoogleraar en universitair hoofddocent en voor het tenure track (een loopbaan traject voor talent volle wetenschappers dat – succesvol doorlopen – leidt tot hoogleraarschap)

Dit jaar wordt de functie ingenomen door Dennis de Goeijen. Bij vragen kun je hem altijd aanspreken of een mail sturen op studentlidrvb.umcg@umcg.nl.