Examencommissie Geneeskunde

Examencommissie Geneeskunde

De Examencommissie Tandheelkunde en Geneeskunde wordt aangesteld door de Raad van Bestuur en vergadert maandelijks. Hij bestaat uit een voorzitter, enkele klinische afgevaardigden, onderwijs- en toetsdeskundigen en twee studentadviseurs. Dit zijn één geneeskunde- en één tandheelkundestudent.

De studentleden van de Examencommissie staan voor het vasthouden van en het verbeteren van de toetskwaliteit in de opleiding Geneeskunde.

De Examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens en rondom de tentamens en de maatregelen in dit verband. Dit wordt vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Geneeskunde (onderdeel van het Onderwijs en Examen Reglement, de “OER”).

De Examencommissie stelt ook de examinatoren voor het afnemen van tentamens. De Examencommissie kan hen ook richtlijnen meegeven met betrekking tot de beoordeling van de studenten tijdens tentamens en het vaststellen van de uitslagen van tentamens.

De Examencommissie speelt ook een controlerende rol met betrekking tot het naleven van de Regels en Richtlijnen, door zowel studenten als docenten.

Ten slotte begeleidt de Examencommissie probleemstudenten, bijvoorbeeld met studievertraging of die anderszins onderpresteren. Eventuele beroepen en juridische procedures worden dan ook door de Examencommissie behandeld. Bij deze vergaderingen over individuele studenten, zijn de studentadviseurs van de Examencommissie niet aanwezig of betrokken.

Namens Promed neemt Julia van der Veen als studentadviseur zitting in de Examencommissie.


ENGLISH

The Exam-committee stands for maintaining and improving the quality of testing of exams of the program of Medicine and Dentistry

The Exam-committee of Dentistry and Medicine is instituted by the Board of Directors. The Exam-committee has a chairman, clinical delegates, specialists in education and two student-advisors. The student-advisors will be a Dentistry-student and a Medicine-student. The Exam- committee meets every month.

The Exam-committee determines rules and regulations for examinations and everything around examination. The rules the committee determines are secured in the “Education en Examination Regulation” (also known as OER)

The Exam-committee also appoints examiners for the examinations, and gives them instructions on how to take the exams and how to determine the examresults.

The Exam-committee monitors the compliance to the OER, as well by students as teachers.

Finally, the Exam-committee helps students who have delays etc. Eventual appeals and juridical procedures will be treated by the Exam-committee. At meetings, where individuals will be discussed, no student-advisor will be present or concerned.

On behalf of Promed (Medicine) Julia van der Veen is the student-advisor in the Exam-Committee.