College van Bestuur

Het College van Bestuur is het centrale bestuursorgaan van de universiteit. De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit.

Het College van Bestuur heeft een groot aantal taken waaronder:

  • het vaststellen van de universitaire strategie
  • het ontwikkelingsplan en de begroting
  • de zorg voor huisvesting en het doelmatig beheer van financiële, materiële en personele middelen
  • het verrichten van rechtshandelingen
  • het voeren van correspondentie
  • de zorg voor de veiligheid en de gezondheid en overige arbeidsomstandigheden in de gebouwen en op terreinen van de universiteit
  • de goedkeuring van faculteitsreglementen

Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en dient aan de Raad van Toezicht toestemming te vragen voor nevenfuncties. Iedere maandagochtend vergadert het College.