College van Assessoren

College van Assessoren.

Het College van Assessoren is een groep van studenten die bij hun eigen faculteit faculteitsbestuurder zijn. Ze zijn als student dus lid van het faculteitsbestuur en vergaderen hier vaak mee. Deze studenten worden ook wel assessoren genoemd, welke wekelijks overleggen met elkaar, inclusief de student-assessor van het College van Bestuur (CvB). Op deze manier houden alle studenten van de faculteiten en elkaar op de hoogte en kan er met input van de assessor vanuit het CvB worden nagedacht over universiteitsbrede vraagstukken. Het College van Assessoren schrijft ook adviezen aan de universiteit over bepaalde kwesties en is daarnaast altijd te vinden op de constitutie borrels!

Vanuit het UMCG neemt Dennis de Goeijen zitting in het College van Assessoren. Bij vragen kun je hem altijd aanspreken of een mail sturen op studentlidrvb.umcg@umcg.nl.