Medezeggenschapsorganen

De faculteit doet haar best om continu te blijven verbeteren, maar is zelf natuurlijk geen student. De student ervaart het onderwijs en is dus ook de persoon die kan aangeven wat er moet veranderen om het beter te maken. Vele studenten kennen de JV, maar hoe komt het vanaf de JV bij het faculteitsbestuur terecht? Via welke organen worden dingen opgepakt, of juist niet? In dit overzicht zie je de lijnen lopen tussen alle organen. De rode omlijning geeft aan dat de student in dat orgaan ook zitting neemt in ProMed.

Organogram Medezeggenschap UMCG

 Klik op de afbeelding voor vergroting